Analyse van de werkplek:
een moderne noodzaak

Het begrijpen van workplace analytics vereist een diepgaande duik in de evolutie ervan, de belangrijkste componenten en metrics die het hebben getransformeerd van een theoretisch concept tot een fundamenteel aspect van de bedrijfsstrategie.

Deze evolutie weerspiegelt de reis van de moderne werkplek zelf, die zich ontwikkelt van traditionele kantooromgevingen tot dynamische, datagestuurde omgevingen.

Laten we bij het begin beginnen.

Historische ontwikkeling

De wortels van werkplekanalyse kunnen worden teruggevoerd naar de begindagen van de organisatietheorie in de late 19e en vroege 20e eeuw. De principes van wetenschappelijk management van Frederick Taylorzijn bijvoorbeeld een primitieve vorm van werkplekanalyse, waarbij de efficiëntie en output van werknemers nauwgezet worden gemeten en geanalyseerd.

Het duurde echter tot de komst van digitale technologie en geavanceerde computers aan het einde van de 20e eeuw voordat werkplekanalyse echt vorm begon te krijgen1.

1Deevolutie van technologie op de werkplek (hrexchangenetwork.com)

De digitale transformatie

Als gevolg van de digitale revolutie begonnen bedrijven grote hoeveelheden gegevens te genereren. Bedrijven konden gegevens verzamelen en analyseren door zowel enterprise resource planning(ERP) als big data-technologieën te implementeren. Dit heeft een belangrijke verschuiving teweeggebracht, aangezien bedrijven de waarde van gegevens zijn gaan inzien bij het optimaliseren van activiteiten, het verbeteren van de productiviteit van werknemers en het faciliteren van strategische besluitvorming. Maar wat houdt werkplekanalyse in?

Hoe werkplekanalyse werkt - gegevens verzamelen en analyseren

De kern van werkplekanalyse ligt in de methoden, tools en technologieën voor het verzamelen van gegevens. deskbird De rol van 's werelds meest geavanceerde tools is cruciaal in dit proces. Laten we eens onderzoeken hoe gegevens worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd om zakelijke beslissingen te stimuleren.

 • Gegevensverzameling: hierbij gaat het om het verzamelen van gegevens over de prestaties van werknemers, ruimtegebruik en efficiëntie, wat cruciaal is voor een analyse van de werkplek. Software voor tijdregistratie, tools voor projectbeheer en platforms voor feedback van werknemers dragen bij aan deze gegevensverzameling.
 • Gegevensanalyse: de verzamelde gegevens worden geanalyseerd om patronen en inzichten te ontdekken. Voorspellende analyses en machine learning worden steeds vaker gebruikt om complexe datasets te interpreteren. Deze analyse helpt knelpunten te identificeren, het gedrag van medewerkers te begrijpen en toekomstige trends te voorspellen.
 • Metrics: essentieel voor werkplekanalyse zijn de metrics die worden gebruikt om succes te meten. Typische statistieken zijn productiviteitscijfers, niveaus van betrokkenheid van werknemers en optimalisatie van middelen. Deze statistieken variëren afhankelijk van de specifieke doelen van de organisatie.

De rol van geavanceerde technologieën

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) heeft een revolutie teweeggebracht in de analyse van gegevens op de werkplek. Deze technologieën kunnen grote datasets snel en nauwkeurig verwerken, waardoor patronen en inzichten aan het licht komen die menselijke analisten mogelijk zouden missen. Voorspellende analyses, een onderdeel van dit veld, gebruiken historische gegevens om toekomstige trends te voorspellen, wat helpt bij proactieve besluitvorming.

AI-algoritmen kunnen bijvoorbeeld e-mail- en agendagegevens analyseren om samenwerkingspatronen binnen een organisatie te begrijpen, zoals te zien is in tools van bedrijven als Microsoft en Google. deskbird maakt gebruik van vergelijkbare technologieën en biedt tools die organisaties helpen het gebruik van hun werkplekken en de productiviteit van hun werknemers te optimaliseren.

Leer hoe je gegevens kunt benutten en de productiviteit van je team kunt verhogen met deskbird!

Ethische overwegingen en privacy

Een belangrijk aspect van werkplekanalyse is de ethische overweging en privacybelangen. Bedrijven moeten de delicate balans vinden tussen het verzamelen van nuttige gegevens en het respecteren van de privacy van werknemers. Dit is waar regelgeving zoals GDPR om de hoek komt kijken en ervoor zorgt dat gegevens tijdig worden verzameld en gebruikt.

Hoewel automatisering bij gegevensanalyse efficiëntie biedt, is het cruciaal om een balans te vinden met menselijk inzicht. Algoritmes kunnen patronen identificeren en voorspellingen doen, maar ze missen de menselijke context die vaak nodig is om genuanceerde beslissingen te nemen. Het integreren van menselijk inzicht in het data-analyseproces zorgt ervoor dat beslissingen gebaseerd zijn op gegevens en context.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van werkplekanalyse?

Laten we eens in detail kijken naar de voordelen van een uitgebreide oplossing voor werkplekanalyse voor uw bedrijf.

 • Verbetering van de productiviteit van werknemers: een van de belangrijkste voordelen van werkplekanalyse is de aanzienlijke verbetering van de productiviteit van werknemers. Door gegevens over werkpatronen van werknemers te analyseren, kunnen bedrijven gebieden identificeren waar de productiviteit kan worden verbeterd.

  Analyses kunnen bijvoorbeeld de piektijden van werknemers laten zien, zodat het management de werkschema's beter kan afstemmen op deze productiviteitsvensters.
 • Verbetering van de efficiëntie op de werkplek: efficiëntie op de werkplek is een ander cruciaal gebied dat positief wordt beïnvloed door workplace analytics.

  Organisaties kunnen activiteiten stroomlijnen, redundantie verminderen en de toewijzing van middelen optimaliseren door workflow en processen te analyseren. Met analyses kan bijvoorbeeld het gebruik van kantoormiddelen worden bijgehouden, wat bedrijven helpt om verspilling tegen te gaan en de operationele kosten te verlagen.

  Het geval van
  Ciscois hier illustratief. Door analytics in hun wereldwijde kantoren te implementeren, konden ze hun kantoorruimtes optimaliseren en miljoenen dollars aan vastgoedkosten besparen. Dankzij de gegevens kregen ze een beter inzicht in het ruimtegebruik, wat leidde tot een efficiënter gebruik van hun kantoormiddelen.
 • Gegevensgestuurde besluitvorming: werkplekanalyses stellen bedrijven ook in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Door te vertrouwen op gegevens in plaats van op intuïtie, kunnen leiders keuzes maken die zijn gebaseerd op de realiteit.

deskbirdperspectief - innoveren op het gebied van werkplekanalyse

deskbird heeft een belangrijke bijdrage geleverd op het gebied van werkplekanalyse, met name door zich aan te passen aan de veranderende eisen van de moderne hybride werkomgeving. Hun oplossingen richten zich op het verbeteren van de ervaring van werknemers, het optimaliseren van het gebruik van kantoorruimte en het verbeteren van de algehele efficiëntie van de organisatie.

Belangrijkste kenmerken van deskbird's werkplekanalyse:

 • Betrokkenheid en tevredenheid van werknemers: deskbird's tools meten de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, wat essentieel is voor het behoud van productief personeel. Inzicht in de tevredenheid van werknemers helpt bij het identificeren van verbeterpunten in werkdruk, werkomgeving of beloning.
 • Verbetering van samenwerking en communicatie: het platform maakt gebruik van analyses om mogelijke tekortkomingen in samenwerking en communicatie te identificeren en biedt strategieën voor verbetering op deze belangrijke gebieden.
 • Ondersteuning voor hybride werknemers: deskbird richt zich op het verbeteren van de ervaring van hybride werknemers door gegevens over werkpatronen te verstrekken, te helpen bij het optimaliseren van kantoorruimte en het werkbeleid aan te passen aan de voorkeuren en productiviteitspatronen van werknemers.
 • Besluitvorming en optimalisatie van kantoorruimte: office Analytics geeft inzicht in het gebruik van kantoorruimte en maakt beslissingen over ruimtebeheer mogelijk, wat kan leiden tot kostenbesparingen en een efficiënter gebruik van middelen.

Bereken de ideale verhouding voor werkplekken/werknemers met onze hybride kantoorcalculator. Met deskbird kun je flink besparen!

 • Integratie met bestaande systemen: deskbird integreert met bestaande systemen zoals Google- en Outlook-agenda's, HRIS-software, Slack en MS Teams, en biedt zo een uitgebreid overzicht van werkruimtegegevens zonder dat er extra sensoren geïnstalleerd hoeven te worden.
 • GDPR-compliance: deskbird garandeert de privacy en beveiliging van gegevens en voldoet volledig aan de Europese GDPR-normen, een essentieel aspect gezien de gevoeligheid van gegevens op de werkplek.

deskbirdDe aanpak van is afgestemd op de unieke behoeften van organisaties die zich bewegen in het hybride werkmodel en biedt oplossingen die cruciale gegevens verzamelen en deze informatie omzetten in bruikbare inzichten. Door zich te richten op het welzijn van werknemers en het efficiënte beheer van middelen, speelt deskbird een centrale rol in de innovatie op het gebied van werkplekanalyse.

Werkplekanalyse is een essentieel hulpmiddel voor bedrijven om concurrerend te blijven en te reageren in een snel veranderend werklandschap. De inzichten die voortkomen uit deze tools zorgen voor efficiëntie en productiviteit en dragen aanzienlijk bij aan het welzijn van werknemers en de organisatiecultuur. Naarmate bedrijven blijven navigeren door de complexiteit van moderne werkomgevingen, zal de rol van uitgebreide analyses, zoals geïllustreerd door aanbieders als deskbird, essentieel zijn bij het vormgeven van de toekomst van werk.

Test onze oplossing 14 dagen gratis en krijg een uitgebreid overzicht van onze werkplekanalyses.